Samfélags- og samstarfsverkefni

Samfélags- og samstarfsverkefni

Það eykur öryggi og lífsgæði starfsfólks að halda vinnusvæðinu og umhverfi okkar snyrtilegu. Um leið er skapað gott andrúmsloft kringum starfsstöðvar Brims. Það er stefna Brims að styðja við alla þá starfsemi á Vopnafirði, Akranesi og í Reykjavík sem tengist á einhvern hátt félaginu eða er mikilvæg fyrir samfélögin. Brim vill styðja við íslenska menningu og samfélag og hefur tekið þátt í ýmsum verkefnum er varða uppbyggingu og innviði samfélagsins.

Samstarf og styrkir

Brim tekur virkan þátt í að stuðla að uppbyggingu og framþróun í samfélaginu með margþættum stuðningi sínum við góð málefni. Verkefnin eru fjölbreytt og með þeim styður Brim m.a. öflugt slysavarna- og björgunarstarf, menningarstarf og nýsköpun og fræðslu tengda sjávarútvegi.

Brim styður við valin verkefni sem efla samfélagið, vernda umhverfið og auka nýsköpun. Styrkirnir renna til félagasamtaka og fyrirtækja sem stuðla að jákvæðri samfélagsþróun. Styrktarbeiðnir berast félaginu á heimasíðu félagsins þar sem styrkjanefnd tekur beiðnir til umfjöllunar.

  • Umhverfismál
  • Öryggi og slysavarnir
  • Samfélagsmál
  • Menning og listir
  • Efling atvinnulífs
  • Fræðsla og nýsköpun
  • Íþróttir, æskulýðsstarf og forvarnir

Umhverfisverkefni

Hvað höfum við gert?

Hvað höfum við gert? er íslensk þáttaröð í tíu þáttum þar sem fjallað er um áskoranir mannkyns í loftslagsmálum og rýnt í afleiðingar og áhrif loftslagsbreytinga á lífríki og samfélög, hérlendis og á heimsvísu. Þáttaröðin hóf göngu 10. mars 2019 á RÚV og var unnin af Sagafilm í samstarfi við Brim, Félag Sameinuðu þjóðanna, ríkisstjórnina, Landsbankann, Landsvirkjun, OR og Faxaflóahafnir.

Umhverfishópur Viðskiptaráðs

Loftslagsbreytingar eru ein stærsta áskorun sem mannkynið stendur frammi fyrir. Umhverfishópur Viðskiptaráðs kom saman í kjölfar útgáfu aðgerðaáætlunar ríkisstjórnarinnar haustið 2018 með það að leiðarljósi að móta markvissar tillögur svo að viðskiptalífið verið leiðandi í því að mæta þessari áskorun. Viðskiptaráð hefur tekið afstöðu með markmiði aðgerðaáætlunarinnar um samdrátt í útblæstri gróðurhúsalofttegunda og vill ná því markmiði í sem bestri sátt viðskiptalífs, hins opinbera og almennings.

Arctic Circle

Brim er einn af styrktaraðilum Norðurslóðaráðstefnunnar Arctic Circle. Arctic Circle er opinn lýðræðislegur vettvangur með þátttöku ríkisstjórna, stofnana, fyrirtækja, háskóla, umhverfissamtaka og annarra sem áhuga hafa á þróun norðurslóða og afleiðingum hennar fyrir framtíð heimsins. Sem slíkur er Arctic Circle stærsti vettvangur sinnar tegundar í heiminum. Formaður Arctic Circle er Ólafur Ragnar Grímsson, fyrrverandi forseti Íslands.

Yfirlýsing um markmið í loftslagsmálum

Brim undirritaði ásamt 103 öðrum íslenskum fyrirtækjum og stofnunum yfirlýsingu um markmið í loftslagsmálum þann 16. nóvember 2015 í Höfða. Yfirlýsingin var afhent í tengslum við loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna sem fram fór í París í desember 2015. Reykjavíkurborg og Festa, miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja, hafa haldið utan um yfirlýsingu fyrirtækjanna. Markmið „Loftslagsverkefnisins“ eru að:

  • draga úr losun gróðurhúsalofttegunda,
  • minnka myndun úrgangs,
  • mæla árangurinn og gefa reglulega út upplýsingar um stöðu ofangreindra þátta.

Öryggi og slysavarnir

Slysavarnafélagið Landsbjörg

Brim er stuðningsaðili björgunarsveita á Íslandi. Slysavarnafélagið Landsbjörg nefnast landssamtök björgunarsveita og slysavarnadeilda á Íslandi og ein stærstu sjálfboðaliðasamtök á Íslandi. Markmið starfseminnar er að koma í veg fyrir slys og bjarga mannslífum og verðmætum. Brim vill styðja við bakið á öflugu slysavarna- og björgunarstarfi bæði til sjós og lands enda treysta sjómenn okkar á björgunarsveitir ef eitthvað bjátar á.

Öryggishópur sjávarútvegsins

Öryggishópur sjávarútvegsins starfar innan Samtaka fyrirtækja í sjávarútvegi, SFS, og hefur það markmið að fækka slysum í greininni. Hópurinn tók formlega til starfa í apríl 2016 og á Brim fulltrúa í þeim hópi. Fulltrúarnir koma frá stærstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins og eiga það sammerkt að vinna að öryggismálum. Fyrsta verkefni hópsins var að skrifa Öryggishandbók fyrir fiskvinnslur sem nú er aðgengileg á vef SFS og Rannsóknarsjóðs síldarútvegsins sem styrkti verkefnið. Öryggishandbókin er uppflettirit fyrir stjórnendur í sjávarútvegi og er ætlað að tryggja öflugt vinnuverndarstarf innan fyrirtækjanna.

Á myndinni, sem tekin var hjá SVN í haust, eru frá hægri: Björn Halldórsson - Þorbjörn, Ragnheiður Elmarsdóttir – Loðnuvinnslan, Stefanía Inga Sigurðardóttir – FISK, Malgorzata Katrín Molenda – Brim, Hrefna Karlsdóttir – SFS, Guðjón Magnússon – Síldarvinnslan, Jóhann G. Sævarsson – Samherji, Ómar Bogason – Síldarvinnslan.

.

SAMFÉLAGSVERKEFNI

Heimsþing kvenleiðtoga

Brim er einn af bakhjörlum Heimsþings kvenleiðtoga en það var haldið í Hörpu 18. – 20. nóvember 2019. Yfir 400 kvenleiðtogar frá 80 löndum sátu þingið.

Myndin er tekin þegar Brim bauð hópi þátttakenda til hádegisverðar í Marshallhúsinu ásamt konum frá Félagi kvenna í sjávarútvegi.

Hátíð hafsins

Brim tók höndum saman með Faxaflóahöfnum og Sjómannadagsráði og stóð með þeim að framkvæmd Hátíðar hafsins 2019. Þessir þrír aðilar eru meginstoðir hátíðarinnar.

Hátíðin samanstendur af hafnardeginum og sjómannadeginum og er haldin í þeim tilgangi að gefa fjölskyldufólki tilefni til að koma á hafnarsvæðið í Reykjavík og kynnast hafnarstarfsemi, útgerð og störfum sjómanna. Tónlist, skemmtun og veitingastaðir á svæðinu gleðja gesti og gangandi með ýmsu góðgæti. Gamla höfnin iðar af lífi þessa helgi.

Góðgerðarmál

Brim styður starfsemi í sinni heimabyggð, sem er Reykjavík, Akranes og Vopnafjörður. Styrkirnir flokkast undir ýmis málefni, en öll tengjast þau samfélagi byggðarinnar á einhvern hátt. Brim hefur stutt ýmis félagasamtök, svo sem Mæðrastyrksnefndir bæði í Reykjavík og á Akranesi, Sjálfsbjörg, Hjálparstarf kirkjunnar og Samhjálp, svo að nokkur séu nefnd.

HEIMSÓKNIR OG KYNNINGAR

Árið 2019 fann Brim fyrir miklum áhuga í samfélaginu á starfsemi félagsins, ekki síst hvað snerti umhverfismál þess. Tekið var á móti fulltrúum fjölda fyrirtækja sem óskuðu eftir því að kynnast hvernig staðið væri að sorpflokkun hjá félaginu. Haldinn var tengslafundur Festu, miðstöðvar um samfélagsábyrgð, auk þess sem tekið var á móti fjölda fulltrúa erlendra ríkja og samtaka.

Einnig var tekið á móti nemendum frá íslenskum og erlendum háskólum. Margir nemendanna unnu jafnframt verkefni í samstarfi við Brim.

Myndin er frá tengslafundi Festu, sem haldin var í Marshall húsinu.

Menning og listir

Marshallhúsið

Brim er eigandi Marshallhússins sem staðsett er á athafnasvæði félagsins í Reykjavík. Marshallhúsið er nýr vettvangur lista við gömlu höfnina í Reykjavík. Húsið var byggt árið 1948 sem síldarbræðsla en hýsir nú Nýlistasafnið, Kling & Bang, Stúdíó Ólafs Elíassonar ásamt vinnustofu og veitingastaðnum La Primavera Ristorante. Hugmyndina að nýju og breyttu hlutverki Marshallhússins má rekja til arkitektanna sem starfa hjá arkitektastofunni Kurtogpi, þeirra Ásmundar Hrafns Sturlusonar og Steinþórs Kára Kárasonar, en stofan sá um alla arkitektavinnu vegna breytinganna. Verkefnið hófst formlega þann 19. febrúar 2016 þegar skrifað var undir samninga og hafist var handa við framkvæmdir. Marshallhúsið, glæsileg listamiðstöð, var formlega opnuð 18. mars 2017.

Þúfa

Árið 2013 efndi Brim, ásamt Sambandi íslenskra listamanna og Faxaflóahöfnum, til samkeppni um nýtt listaverk sem prýða átti umhverfið við Ísbjörninn, nýja frystigeymslu félagsins sem byggð var sama ár. Fyrir valinu varð verkið Þúfa eftir listakonuna Ólöfu Nordal. Þeir sem ganga upp á toppinn njóta eins tilkomumesta útsýnis yfir Reykjavík sem völ er á. Þúfa var vígð við hátíðlega athöfn þann 21. desember 2013 og varð strax að vel þekktu kennileiti í Reykjavík og vinsæll áfangastaður jafnt ferðamanna sem borgarbúa.

HEIMILDARMYND UM ÍSFISKTOGARANN ÁSBJÖRN

Á árinu 2017 var gerð heimildarmynd um ísfisktogarann Ásbjörn sem Engey leysti af hólmi. Ásbjörn var smíðaður árið 1978 og reyndist afburðavel. Þrátt fyrir að hafa verið með þeim minnstu í hópi togara HB Granda var hann iðulega meðal þeirra aflahæstu og var raunar þrettán sinnum aflahæsti ísfisktogari landsmanna, síðast árið 2014. Ásbjörn landaði um 227 þúsund tonnum í 1.542 löndunum; aflaverðmætið er um 40 milljarðar króna að núvirði.

Hér má sjá heimildarmyndina um Ásbjörn í fullri lengd.

Efling atvinnulífs

Sjávarútvegsráðstefnan

Brim hefur undanfarin ár verið einn af aðalstyrktaraðilum Sjávarútvegsráðstefnunnar. Markmið hennar er að ná saman á einum stað þversniði af greininni til að vinna megi að framförum og sókn. Sjávarútvegsráðstefnan er vettvangur þar sem fólk hittist og styrkir sambönd og samstarf í greininni. Á ráðstefnunni er fjallað um mikilvæg viðfangsefni á sviði sjávarútvegs og standa vonir til þess að hún reynist ráðstefnugestum uppspretta hugmynda og hvatning til góðra verka.

Stjórnmálaflokkar

Brim styrkti á árinu þá stjórnmálaflokka sem eiga fólk á þingi og sóttu um styrk.

Fræðsla og nýsköpun

Verðlaunasjóður Ásu Guðmundsdóttur Wright

Verðlaun úr Verðlaunasjóði Ásu Guðmundsdóttur Wright eru veitt íslenskum vísindamanni sem náð hefur framúrskarandi árangri á sérsviði sínu í vísindum eða fræðum og miðlað þekkingu sinni til framfara í íslensku þjóðfélagi. Stofnandi sjóðsins var frú Ása Guðmundsdóttir Wright og gaf hún Vísindafélagi Íslendinga peningagjöf á hálfrar aldar afmæli félagsins hinn 1. desember 1968. Brim er hollvinur sjóðsins og gerir sjóðnum kleift að veita árlega ein veglegustu verðlaun sem veitt eru til vísindamanna hér á landi. Á myndinni eru verðlaunahafinn Vilmundur Guðnason, forstöðulæknir Hjartaverndar og prófessor við Læknadeild Háskóla Íslands, ásamt þeim Guðna Th. Jóhannessyni, forseta Íslands, og Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands.

mynd/Jón Örn Guðbjartsson

Íþróttir, æskulýðsstarf og forvarnir

Brim styrkir íþrótta- og æskulýðsstarf í þágu barna og ungmenna á Akranesi og Vopnafirði. Þannig styður félagið við almenna lýðheilsu, bæði líkamlega og andlega.

Stuðningur við fyrirlestra Þorgríms Þráinssonar í grunnskólum landsins

Brim styður Þorgrím Þráinsson, rithöfund, til að flytja fyrirlestur sinn „Verum ástfanginn af lífinu“ í öllum grunnskólum landsins.

Þorgrímur fjallaði sjálfur um stuðninginn á Facebook síðu sinni: „Öll erum við mismunandi, til allrar hamingju! Sumir hafa meiri skilning á samfélagsábyrgð en aðrir og þannig verður það alltaf. Ástæða þess að ég hef getað heimsótt alla grunnskóla á landinu á hverju einasta ári - í áratug, og flutt fyrirlesturinn Verum ástfangin af lífinu fyrir nemendur í 10. bekk, er sú að forstjórar/yfirmenn ákveðinna fyrirtækja sýna samfélagsábyrgð. Og treysta mér. Þeir hafa veitt mér styrk til að geta boðið nemendum upp á fyrirlesturinn – skólum að kostnaðarlausu.“

Brim er annar tveggja stuðningsaðila Þorgríms.